We'll walk with you through your every step

Ne do të ecim me ju në çdo hapStart and develop your business with us

Filloni dhe zhvilloni biznesin tuaj me ne

We tailor our services to your needs

Ne i përshtatemi shërbimeve tona për nevojat tuaja

Whatever your business issue is, we will be here for you.

Our experts are not just experienced - we live in your neighborhood, we know the problems and we know how things are done here.

***

Sido që të jetë çështja e biznesit tuaj, ne do të jemi këtu për ju.

Ekspertët tanë nuk janë vetëm me përvojë - jetojmë në lagjen tuaj, ne i dimë problemet dhe ne e dimë se si bëhen gjërat këtu.

We offer a range of services to help you achieve the results you want.

***

Ne ofrojmë një sërë shërbimesh për t'ju ndihmuar të arrini rezultatet që dëshironi.

RAMAJ & Associates L.L.C.

Everything your business needs - Gjithçka që i nevojitet biznesit tuaj

Maxhistralja Viti-Gjilan (km. 2), Viti, Kosovë

Tek ALS Group (Lokali nr. 4), Dardani, Bulevardi Bill Klinton, Prishtinë, Kosovë