Shërbimet


Ne i përshtatemi shërbimeve tona varësisht nevojave tuaja. Sido që të jetë çështja juaj ligjore, ne do të jemi këtu për ju.


We tailor our services to your needs. Whatever your legal issue, we will be here for you.

Po planifikoni biznes të ri dhe ju duhet ndihmë?

Ne jemi këtu për ju.


Përpilimi i planit të biznesit + SWOT analiza; Përpilimi i statutit për të gjitha shoqëritë tregtare; Regjistrimi i biznesit në ARBK.
Biznesi juaj do të ketë jetëgjatësi vetëm atëherë kur ai është dizajnuar qartë dhe i rregulluar në mënyrë të rregullt para organeve kompetente shtetërore.
Prandaj, mos humbni kohë me biznes joformal.

Asistim në projekte afariste

Keni filluar me një projekt të ri afarist dhe keni nevojë për mbështetje ligjore?

Ne jemi këtu për ju.


Projekti juaj realizohet më lehët, kur është i rregulluar mirë në aspektin ligjor.
Prandaj, ne i kushtojmë rëndësi të veçantë kontratave bilaterale afariste të klientëve tan.

Shërbime përmbarimore

Keni shumë fatura të papaguara dhe borxhin nuk po përmbushet në mënyrë vullnetare?

Ne jemi këtu për ju.


Propozim për përmbarim; Prapsim; Përgjigje në prapsim, etj.
A e dini se nëse një borxh i papaguar kalon një kohë të gjatë, atëherë ju nuk keni bazë ligjore për të kërkuar atë. Kjo pasi që vjen në shprehje instituti i parashkrimit, me çka borxhi vjetërsohet para ligjit.
Prandaj mos humb më shumë kohë!

Shërbime juridike & administrative (OJQ)

Projektet tuaja më lehtë, më shpejt dhe më mirë me ne.

Ne jemi këtu për ju.


Projektimi, realizimi/zbatimi dhe raportimi i një projekti në sektorin e organizatave jo-qeveritare.

Kontabilitet dhe shërbime financiare

Ju duhet ndihmë përdeklarimet e tatimeve dhe punëtorëve në Administratën Tatimore të Kosovës (ATK)?

Nejemi këtu për ju.


Bashkëpunimi juaj me ne, ju ofron zgjidhje për të gjitha llojet e deklarimeve të tatimeve në ATK.
Kontratat e nevojshme me punëtorët tuaj, sipas ligjit të punës dhe kontratat tjera afariste tënevojshme për kompaninë tuaj.

Asistim në aplimim për grante

Keni nevojë për mbështetje profesionale për të aplikuar për grant, pasi keni hasur në paqartësi apo vështirësi?

Ne jemi këtu për ju.


Ne kemi angazhuar staf të kualifikar t'ju përgjigjet nevojave tuaja në aplikim për grane, që ju të shfrytëzoni çdo mundësi, për të rritur dhe zhvilluar më shumë biznesin tuaj.
Ne ju sigorojmë që përgaditja e dosjës së grantit do të realizohet shpejt dhe në mënyrë profesionale.


Asistim në aplikim për tender

Keni nevojë për mbështetje profesionale për të aplikuar për tendere shtetërore apo private?

Ne jemi këtu për ju.


Ne kemi staf të certifikuar për përgaditjen e dosjes së tenderit online në platformën elektronike e-Prokurimi.

Pronësia industriale dhe intelektuale

Ne ju ndihmojmë që të realizoni dhe mbroni të drejtat tuaja para organeve kompetente.

Përveq patentave, markave tregtare dhe dizajnit industrial, ne ju garantojmë mbrojtje dhe për të drejtat autoriale.

Ekspertët tanë juridikë nuk kanë vetëm përvojë, ne jetojmë në lagjen tuaj, i dimë problemet dhe kemi zhgjidhje për të kryher punët këtu për ju.

Ne ofrojmë një sërë shërbimesh për t'ju ndihmuar të arrini rezultatet që dëshironi.

* * *

Our legal experts are not just experienced - we live in your neighborhood, and we know the problems and we know how things are done here.

We offer a range of services to help you achieve the results you want.