Shërbimet

Ekspertët tanë juridikë nuk kanë vetëm përvojë, ne jetojmë në lagjen tuaj, i dimë problemet dhe kemi zhgjidhje për të kryher punët këtu për ju.Ne i përshtatemi shërbimeve tona varësisht nevojave tuaja. Sido që të jetë çështja juaj ligjore, ne do të jemi këtu për ju. Ne ofrojmë një sërë shërbimesh për t'ju ndihmuar të arrini rezultatet që dëshironi.

Our legal experts are not just experienced - we live in your neighborhood, and we know the problems and we know how things are done here.We tailor our services to your needs. Whatever your legal issue, we will be here for you.We offer a range of services to help you achieve the results you want.

Regjistrimi biznesit

Përpilimi i planit të biznesit + SWOT analiza;

Përpilimi i statutit për të gjitha shoqëritë tregtare;

Regjistrimi i biznesit në ARBK.


Asistim ligjorë në projekte afariste

Shërbime përmbarimore

Propozim për përmbarim;

Prapsim;

Përgjigje në prapsim dhe;


Shërbime juridike & administrative (OJQ)

Pronësia industriale dhe intelektuale

Të gjtha llojet e shërbimeve nga pronësia industriale dhe intelektuale.

Regjistrimi i markës tregtare;

Regjistrimi i dizajnit industrial;

Regjistrimi i patentës