Gjithçka që i nevojitet biznesit tuaj


Ne do të ecim në çdo hap me juEverything you need for your business


We'll walk you through your every stepFollo dhe zhvillo biznesin me ne.Regjistrimi i biznesit

Asistim në projektet afariste

Shërbime përmbarimore

Shërbime juridike & administrative (OJQ)

Kontabilitet dhe shërbime financiare

Asistim në aplimim për grante

Asistim në aplikim për tender

Brendimi i kompanisë

Pronësia industriale dhe intelektuale

(Marka Tregtare; Dizajni Industrial; Petenta; dhe të drejtat autoriale)

Statistika
RAMAJ & Associates, gjithçka që i nevojitet biznesit tuaj.